Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitimi

Öğrenme bozuklukları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ile yakından ilişkilidir

Ayrıntılı Bilgi

Zihinsel Engelli Birey Eğitim Programı

Zihinsel engelli bireyler devletin sağladığı bireysel eğitimlerden faydalanabilirler.

Ayrıntılı Bilgi

Kaynaştırma Eğitimi

Öğrencilerin bazı derslere yetersizliği olmayan akranlarıyla birlikte aynı sınıfta ya da ders dışı etkinliklere birlikte katılmaları yoluyla yapılmaktadır.

Ayrıntlı Bilgi

Engelli Bireylerin Hakları

Ayrıntlı Bilgi
Kurumumuz 2011 yılından bu yana eğitim ve rehabilitasyon hizmetleri alanındaki kazanımı; bedensel , zihinsel engelli bireylerimizi topluma kazandırma ve yaşam kalitesini yükseltmektir.
Size Yardımcı Olabiliriz!

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi

Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, engelli bireyleri topluma kazandırmaya, kendi hayatlarını idame ettirebilme yeteneklerini geliştirmeye yönelik çalışan kurumlardır. Ayrıca akademik yönden yetersiz olan çocuklara(özel öğrenme bozuklukları) yaşıtlarının düzeyine gelebilmeleri için destek eğitimi sağlamaktadır.

Ayrıntılı Bilgi

Çiğli 15 Eylül Özel Eğitim Merkezi

Günümüzda dünya nüfusunun %11′i, Türkiye nüfusunun ise %12.3′ü herhangi bir yetersizliği veya engeli bulunan insanlardan oluşmaktadır. Bazı engel veya yetersizlikleri giderici tıbbi müdahale yada ilaç tedavisi ne yazık ki henüz mümkün değildir. İşte bu yüzden, engel veya yetersizlikler için özel eğitim ve rehabilitasyondan başka çözüm yolu bulunmamaktadır.

Yetersizliği olan bireylerin mümkün olduğunca erken teşhis edilerek, özel eğitim ve rehabilitasyon altına alınmaları büyük önem taşımaktadır.

Ayrıntılı Bilgi